Proses Aduan

Infografik yang berikut menunjukkan aliran proses bermula daripada pengumuman keputusan Tawaran IPTA.

HEAP-ProcessFlow-FA-01